Publicaties

Lemonade: digitale disruptie in actie!

Maak kennis met een radicaal nieuwe speler in de verzekeringsmarkt

In de vorige edities van deze blogreeks over digitale dromen hebben we ons gericht op Amazon Go en de strategie van Amazon. In deze blog verplaatsen we onze aandacht naar Lemonade. Dit is een nieuwe speler op de Amerikaanse verzekeringsmarkt die zich richt op woonverzekeringen. 

Lemonade digitale verzekeraar.png

Wat Lemonade bijzonder maakt is de manier waarop ze hun product in de markt zetten. Door een aantal uitgangspunten van traditionele verzekeraars overboord te gooien heeft Lemonade een innovatief business model neergezet. Dit innovatieve business model werkt zeer disruptief ten opzichte van traditionele verzekeraars. Zo handelt Lemonade binnen 90 seconden een claim af (hun record staat op 3 seconden!).

Daarnaast schenken zij jaarlijks al het geld dat ze overhouden aan goede doelen. Deze innovatie bereikt Lemonade door het inzetten van nieuwe technologie en door de belangen van verzekeraar en verzekerde beter op elkaar aan te laten sluiten. Hieronder wordt het nieuwe business model toegelicht aan de hand van het Business Model Canvas.

Visual Lemonade BM.png

Wanneer wij kijken naar dit Business Model Canvas zien wij typische kernactiviteiten staan voor een verzekeraar, zoals claim afhandeling en contract- en premiemanagement. Daarnaast zien wij in de waardeproposities terugkomen dat Lemonade zich richt op het snel en probleemloos afhandelen van claims, transparant handelen en een betaalbaar product willen leveren met sociale impact. Zo op het eerste oog lijkt dit nog niet erg innovatief. Hoe bereikt Lemonade dan toch deze digitale innovatie?

Transparantie als basis voor digitale klantgerichtheid

Eén van de belangrijkste aspecten in de waardepropositie is snel, betrouwbaar en vooral transparant handelen. Het gevolg hiervan is namelijk dat de belangen van de verzekerde en verzekeraar beter op elkaar aansluiten.

Volgens Lemonade verdienen traditionele verzekeraars geld door zo min mogelijk claims uit te betalen. Dit betekent dat elke euro die een traditionele verzekeraar uitgeeft aan claims een euro minder winst oplevert. Het is dus in het belang van de verzekeraar om zo min mogelijk claims uit te betalen. Dit levert een conflict van belangen op, want een klant wil juist wél uitbetaald worden wanneer hij een claim indient. Hierdoor onstaat er wantrouwen tussen verzekeraar en verzekerde. De verzekeraar is bang dat er fraude gepleegd wordt en de verzekerde weet niet goed wat de verzekeraar met zijn geld doet en is gefrustreerd over lange doorlooptijden.

Lemonade wil af van deze relatie gebaseerd op wantrouwen. Om dit te bereiken zijn zij volledig transparant in hun kostenstructuur. Zij brengen een flat fee van 20% over de premie in rekening, om hun eigen kosten te kunnen dekken. Het overige geld gebruiken zij om claims uit te betalen, te kunnen herverzekeren en als er geld overblijft, om te doneren aan goede doelen. Lemonade noemt dit het Give back programma;

Dit Give back programma is een tweede innovatie waardoor Lemonade vertrouwen wekt bij haar klanten en tegelijkertijd sociale impact heeft. Het Give back programma zit verweven in het DNA van Lemonade en werkt als volgt:

  • Bij aanmelding kiest een klant een goed doel dat hij wil steunen;
  • Samen met alle andere klanten die hetzelfde goede doel steunen komt deze klant in een groep en de premies worden op één hoop gegooid;
  • Alle claims die deze klanten indienen worden uit deze pot met geld betaald;
  • Wanneer er aan het eind van het boekjaar geld over is wordt dit uitbetaald aan het goede doel.

Het bijzondere aan deze oplossing is dat Lemonade hiermee een sociale controle invoert waardoor mensen veel minder snel geneigd zijn om fraude te plegen. Hierdoor vertrouwt Lemonade haar klanten en hebben zij geen langdurig proces van uitbetalen. Simpelweg omdat zij minder hoeven te controleren!

Door transparantie en sociale impact in te zetten creëert Lemonade een situatie waarin de klant en verzekeraar elkaar meer vertrouwen. Dit heeft direct effect op de handelingssnelheid van Lemonade. Daarbij spreekt het enorm aan dat een verzekeraar als uitgangspunt heeft om geld dat over is te doneren.

Technologie als basis voor dienstverlening

Naast de introductie van transparantie als basis voor klantgerichtheid introduceert Lemonade ook technologische innovaties. Zo is de hele dienstverlening digitaal, wat ook direct enorme kosten bespaart. Aanmelden kan binnen drie minuten via de website of de app. Het proces van een claim indienen tot uitbetalen duurt 90 seconden.

Dit bereikt Lemonade door een artificial intelligence bot, AI Jim, in te zetten. Als je via de app een claim indient begrijpen de algoritmes van AI Jim meerdere dingen:

  • Wat een claim is; 
  • Wat de ernst van de claim is;
  • Wat de kans op fraude is. 

Het doel van het algoritme is om één ding te bepalen: Gaan wij automatisch afhandelen en de claim direct uitbetalen? Of gaan wij handmatig afhandelen en laten wij een medewerker naar de claim kijken? De inzet van deze AI levert een grote administratieve besparing op en bevordert het snelle afhandelen van claims. Samenvattend heeft het business model van Lemonade dus twee belangrijke assen:

  • Een innovatie om vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen. In dit geval een transparante verzekering met sociale impact;
  • Een technologische ontwikkeling die het verwerken van een verzekeringsclaim veel efficiënter maakt.

Aan de slag: realiseer je digitale businessmodel met Bvolve

De consultants van Bvolve werken nauw samen met managementteams, architecten en project- en programmamanagers om uw digitale transformatie te realiseren. Boek een workshop om kennis te maken met onze visie, aanpak en tools voor uw digitale transformatie.


Let’s talk!

Kennismaken met de auteurs van deze blogreeks en verder sparren over digitale businessmodellen? Neem dan contact op met ons. 

Download de infographic

Trends DBT

Tweeten
Delen

Gerelateerd