Publicaties

Datakwaliteit: essentieel voor digitale klantwaarde!?

Veel data kan ervoor zorgen dat deze niet meer gebruikt kan worden en dus geen klantwaarde heeft. Om digitale klantwaarde te leveren is datakwaliteit essentieel. Daarmee is ook het beheer van data van groot belang. Zorg er dus voor dat u uw data(kwaliteit) op orde hebt te midden van de spaghetti van verzamelde data.

Wat is de klantwaarde van data te midden van een spaghetti van verzamelde data. Door het verhogen van kwaliteit van data, genereer je meer klantwaardeIn navolging van de blog ‘De waarde van datamanagement: wat kunnen we leren van de OV-fiets?’over wat datamanagement voor klantwaarde kan bieden, leest u in deze blog hoe datakwaliteit een bijdrage kan leveren aan nog meer klantwaarde.

De grootste fietsenstalling: een digitale droom?

Klantwaarde direct beschikbaar in één gegeven: een overzicht van het aantal beschikbare plekken

Het zal fietsende lezers in Utrecht niet zijn ontgaan dat de grootste fietsenstalling in Nederland is geopend. Deze fietsenstalling wordt bij volledige ingebruikname eind 2018 zelfs ’s werelds grootste fietsenstalling. Daar horen de nodige snufjes bij die na de zomer toegevoegd worden. Een van de snufjes die erbij komt is een systeem van digitale verwijsborden waarop per rij en etage te zien is hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn waar men zijn/haar fiets kwijt kan. Verder wordt de fietsenstalling aangesloten op het zogeheten P-routesysteem voor fietsers; daardoor kunnen mensen op borden verspreid over de stad en in een app zien hoeveel plekken er nog vrij zijn.

De bovengenoemde snufjes zijn heel interessant, maar om dit tot een succes te maken moet de verzamelde data wel van goede kwaliteit zijn. Dit betekent dat als de borden aangeven dat er een X aantal plekken vrij zijn, dat dit aantal ook daadwerkelijk klopt. Dit betekent ook dat er goed datamanagement gevoerd moet worden op de beschikbare data. De data wordt verzameld doordat gebruikers gebruik maken van hun OV-chipkaart om toegang te krijgen tot de fietsenstalling. Verder vindt dataverzameling plaats door informatie van abonnementshouders die gebruik kunnen maken van de fietsenstalling. Daarnaast wordt de data verzameld van gebruikers van de OV-fietsen, die ook te vinden zijn in de fietsenstalling.

De verzamelde data kan ook gebruikt worden voor andere doeleinden. Zo kunnen gebruikers van de fietsenstalling via de app erop gewezen worden in welke stelling zijn/haar fiets staat, zodat men niet vergeet waar men zijn/haar fiets heeft achtergelaten. De data zou verder gebruikt kunnen worden om gebruikers aanbiedingen te doen voor het nemen van een abonnement. Een andere toepassing is om gebruikers een voorstel te doen om hun fiets achter te laten, omdat er volgens de weervoorspellingen slecht weer op komst is. Het digitaalfietsparkeersysteem weet tenslotte dat de gebruiker zijn/haar fiets in de stalling heeft staan.

Het belang van datakwaliteit

In het algemeen is datakwaliteit vooral gebaseerd op het gebruikersdoel; data moet namelijk geschikt zijn voor strategische, tactische en operationele doeleinden. De mate waarin de aspecten van data voldoen aan het doel van het gebruik en verwachtingen van de ontvangers/gebruiker is hoe wij datakwaliteit beschrijven.

De 7 aspecten van datakwaliteit zijn:

  • fietsendata.pngInvoer: Is de informatie goed verwerkt in het systeem?
  • Verwerking: Is de integriteit behouden bij het verwerken van de informatie?
  • Identificatie: Zijn twee invoeren incorrect als gelijke gezien of juist incorrect als verschillen?
  • Integratie: Is alle kennis rondom de informatie goed geïntegreerd tot één object?
  • Gebruik: Is de informatie juist gebruikt en geïnterpreteerd op het moment van raadplegen?
  • Verjaring: Is de informatie nog wel correct op dit moment, of is het verouderd?
  • Organisatie: Is de informatie in overeenstemming met hoe de organisatie het ziet?

Om klantwaarde te genereren is het essentieel dat datakwaliteit op orde is

In de hier beschreven casus is het van belang dat de informatie over de gebruiker van de fietsenstalling goed is verwerkt (invoer) in het digitaalfietsparkeersysteem. Alleen op deze manier kan de gebruiker goed geïnformeerd worden (gebruik) over het aantal beschikbare plekken in de fietsenstalling. Dit heeft ook te maken of de juiste informatie wordt gebruikt en niet verouderde informatie (verjaring) omtrent de gebruiker en de plek waar de fiets staat.

De juiste informatie, die kwalitatief hoog is en veel klantwaarde biedt, op het juiste moment is van essentieel belang om extra snufjes te hebben in de (bijna) grootste fietsenstalling ter wereld. Hogere datakwaliteit zorgt voor meer blije gebruikers.

Is dit onderwerp voor u herkenbaar binnen uw huidige dienstverlening en heeft u vragen? Dan kunnen onze datamanagement consultants u verder helpen. Neem vrijblijvend contact op met Vikash Badal.

Tweeten
Delen

Gerelateerd