Applicatie Portfolio Management

Applicatie Portfolio Management draait volgens ons in essentie om het nemen van de juiste investeringsbeslissingen over het applicatielandschap. Wij geloven dat Applicatie Portfolio Management een continu proces is, gericht op het reduceren van complexiteit en het optimaliseren van de IT-fitness van organisaties zodat zij zich efficiënt en effectief verder kunnen ontwikkelen in een tijd waarin continue verandering de norm is. [lees meer]

 

De Digitale Waardeketen

De Bvolve Digitale Waardeketen Oplossing helpt jouw organisatie om snel, effectief en efficiënt stappen te zetten naar een Digital Enterprise. Hiervoor focussen we op het proces van business idee naar digitale realisatie. Dit proces zien wij als dé motor voor digitalisering. [lees meer]

 

Digitale Business Transformatie

De Digitale Business Transformatie Solution helpt u om uw (transformatie)strategie te vertalen naar een uitvoerbare en ketenbrede visie op uw organisatie-inrichting. Hierbij gaan zichtbare business waarde op de korte termijn en duurzame resultaten en wendbaarheid voor de lange termijn samen. [lees meer]

 

Agile Portfoliomanagement

Agile portfoliomanagement is het managen van uw portfolio in een sterk veranderende omgeving. Portfolio definiëren wij als de combinatie van producten en diensten die een organisatie op de markt aanbiedt. Het gehele proces van budgetteren, prioriteren, plannen en het meten van de realisatie van veranderingen (thema’s) behoren tot het Agile portfoliomanagementproces. [lees meer]