Het applicatielandschap van uw organisatie wordt steeds kostbaarder

De digitale transformatie van onze wereld zorgt ervoor dat de uitgaven aan software steeds meer toenemen in zowel de publieke als de private sector. Een blik op wat cijfers leert ons dat in de afgelopen 5 jaar alleen al een duidelijke stijging te zien is in de uitgaven (licentiekosten en onderhoudskosten) voor business software wereldwijd. In de komende vier jaar zullen deze uitgaven nog verder toenemen – met zo’n 30% – naar in totaal 201 miljard dollar. Het aandeel van cloudapplicaties zal daarin stijgen naar ongeveer 1/3 van alle uitgaven! Hoe zorg je er dan voor dat je applicatielandschap van waarde blijft door het tijdig op te ruimen en tijdig (en op de juiste plekken) te vernieuwen? Dit begint bij het organiseren van Applicatie Portfolio Management.

Grip op uw applicatie landschap

Uitgaven aan enterprise software (wereldwijd) 2011 – 2019 – Gartner & Statista, 2016

Waar organisaties een aantal jaren geleden nog bezig waren met virtueel samenwerken, data mining en zoektechnologie, gaat het inmiddels over kunstmatige intelligentie en het Internet of Things. Dit resulteert nogal eens in een wirwar van applicaties die allemaal op een bepaalde manier met elkaar samenwerken om waarde voor de klanten, burgers en de organisatie te creëren.

 

Wat is Applicatie Portfolio Management?

Applicatie Portfolio Management (APM) draait in essentie om het nemen van de juiste investeringsbeslissingen over het applicatielandschap. Applicatie Portfolio Management is een continu proces, gericht op het reduceren van complexiteit en het optimaliseren van de IT-fitness van organisaties. Hierdoor kan het applicatielandschap zich efficiënt en effectief verder ontwikkelen in een tijd waarin continue verandering de norm is. Om het APM-proces goed in te richten (ontwerpen) en vervolgens goed te managen, onderscheiden wij twee fases waarin organisaties APM kunnen uitoefenen: een ontwerpfase en een managementfase. Beide fases hebben een specifiek stappenplan dat uiteindelijk een ‘business-as-usual’ APM-proces oplevert, welke geïnformeerde beslissingen over het applicatielandschap ondersteund.

Het Applicatie Portfolio Managementproces – Bvolve.

 

Hoe kan ik succesvol APM inrichten in mijn organisatie?

Applicatie Portfolio Management begint bij het organiseren van een goede aanpak die past bij het ritme en de al bestaande methodieken in uw organisatie. De APM-aanpak van Bvolve zorgt voor de vereiste inbedding van APM in jouw organisatie. Hierbij doorlopen we drie fases:

  • Shape
  • Transform
  • Manage

In de beginfase realiseren wij alle voorwaarden om met APM aan de slag te kunnen (Shape), waarna we inhoudelijk aan de slag gaan met APM en alle betrokkenen (Transform). Vervolgens zorgen we voor een ingericht APM-proces (Manage) waarin analyses en goed geïnformeerde adviezen en besluiten over uw applicatielandschap centraal staan.

 

Slim vernieuwen en investeren in uw applicatielandschap met Bvolve

De Bvolve APM–oplossing is een pragmatische combinatie van leverenleren en software.

  • Leveren: Een vliegende start maken met inzicht krijgen in applicatielandschap en relevante aspecten om goede investering beslissingen te kunnen nemen.
  • Leren: De organisatie bouwt stap voor stap de eigen APM capabillity op zodat deze in de toekomst dit zelf kan doen
  • Software: Krachtige softwareoplossing die het leveren en leren faciliteert, en helpt om sneller resultaat te boeken.

Meer weten? Neem contact op met Matthijs Scholten, consultant bij Bvolve.