Privacy Statement

Bvolve, gevestigd aan Stationsstraat 79F – 3811 MH Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Bvolve
Stationsstraat 79F
3811 MH Amersfoort
+31 (0)33 7410 041
marketing@bvolve.nl
www.bvolve.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bvolve verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Functie binnen de organisatie waar u werkt
– Naam organisatie waar u werkt
– Adresgegevens van het bedrijf waar u werkt
– (mobiel) Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bvolve verzameld geen bijzondere persoonsgegevens. Daarnaast heeft onze website en/of dienst niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige of bijzondere persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via marketing@bvolve.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bvolve verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Verzenden van de laatste blogs op het gebied van o.a. Enterprise Architectuur, Business Process Management en Digitale transformatie
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te kunnen bellen of e-mailen over activiteiten (zoals trainingen en events) mbt o.a. Enterprise Architectuur, Business Process Management en Digitale transformatie
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Bvolve analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.


Toestemming

Als u persoonsgegevens achterlaat in bijvoorbeeld het online formulier, heeft u bij het formulier de mogelijkheid om Bvolve toestemming te geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt hier kiezen uit:

– Dienstverlening Bvolve
– Bvolve Blogs
– Bvolve Academy
– BiZZdesign Enterprise Studio

 

Gerechtvaardigd belang

Wij willen onze (potentiele) klanten graag op de hoogte houden van o.a. onze dienstverlening en aankomende trainingen en events binnen hun vakgebied. Wij hebben in onze afweging meegenomen dat het te verwachten is dat klanten op de hoogte gehouden worden via hun e-mailadres dat zij hebben doorgegeven.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Bvolve neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bvolve) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bvolve bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De exacte duur varieert, afhankelijk van het type gegeven.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bvolve verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bvolve blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bvolve gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bvolve gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: HubSpot
Naam: _hstc
Functie: Het bijhouden van websitebezoek
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: HubSpot
Naam: Hubspotuk
Functie: Het bijhouden van de identiteit van de bezoeker op basis van een ingevuld formulier
Bewaartermijn: 10 jaar

Cookie: HubSpot
Naam: _hssc
Functie: Het bijhouden hoe vaak een bezoeker de website en pagina`s bezoekt
Bewaartermijn: 30 min (sessie)

Cookie: HubSpot
Naam: _hssrc
Functie: Het bijhouden of de bezoeker al eerder op de website is geweest
Bewaartermijn: Sessie Cookie

Cookie: HubSpot
Naam: _ hs_opt_out
Functie: Deze cookie onthoudt uw cookie voorkeuren
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: HubSpot
Naam: _ hs_do_not_track
Functie: Deze cookie wordt gebruikt om geen informatie over pagina bezoek te registreren
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: HubSpot
Naam: _hs_testcookie
Functie: Deze cookie wordt gebruikt om te testen of de gebruiker het gebruik van cookies ondersteunt
Bewaartermijn: Sessie Cookie

Cookie: HubSpot
Naam: HsPagesViewedThisSession
Functie: Deze cookie registreert het aantal bezochten pagina`s in deze sessie
Bewaartermijn: Sessie Cookie

Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Analytics
Naam: _gid
Functie: Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt
Bewaartermijn: Sessie Cookie

 

Aansprakelijkheid Bvolve b.v.

Bvolve b.v. heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy statement heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Bvolve b.v. verwerkt ten behoeve van www.bvolve.nl. Bvolve b.v. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bvolve en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marketing@bvolve.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen, op uw verzoek.

Bvolve wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bvolve b.v. maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Bvolve b.v. ontvangt.

Bvolve neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via +31 (0)33 7410 041 of marketing@bvolve.nl

 

Wijziging Privacy statement

Bvolve b.v. behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal via www.bvolve.nl bekend gemaakt worden. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.bvolve.nl in de gaten. De huidige Privacy statement is bijgewerkt op 18-05-2018.