Vera Verweij

Consultant

Vera is als onderdeel van een roeiteam zich zeer bewust van de kracht van samenwerking. Hoe kan je als team een geheel worden om zo het beste uit jezelf en de boot te halen? Wat is er nodig om de volgende race nog sneller te gaan? Maar ook in haar andere hobby’s als paardrijden en verre reizen zoekt Vera graag de uitdaging op, liefst gecombineerd zoals een paardrijtocht in Bulgarije. 

In haar werk zie je dit bij Vera ook terug. Vera weet als geen ander hoe belangrijk het is om alle afdelingen die betrokken zijn in een proces samen in dezelfde boot te krijgen. Ze pakt hierin graag een coördinerende rol en gaat vol enthousiasme aan de slag. Met haar achtergrond in International Business en Finance heeft ze zich in haar werk bewezen om complexe vraagstukken te analyseren en te vertalen naar concrete oplossingen of veranderingen. Haar kracht ligt in het schakelen tussen strategisch denken en praktisch doelgericht werken. Ze is vindingrijk, prikkelt met verrassende vragen en helpt om eens anders naar een probleem te kijken. Vera zal zorgen voor een succesvolle samenwerking in alle lagen van een organisatie, waarbij het halen van het beoogde resultaat haar prioriteit is, uiteraard geborgen op ieder gewenst niveau. Vera zorgt er dus voor dat iedereen dezelfde kant op roeit in een efficiënte boot en met de juiste riemen!

Top 3 opdrachten

Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland

Het programma Keteninformatie kwaliteit verpleeghuiszorg (KIK-V) heeft als doel de informatievoorziening over de implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg te verbeteren, zodat de belanghebbenden worden voorzien van de benodigde informatie over de kwaliteit van verpleeghuiszorg. Het gaat hierbij vooral om het op de lange termijn door ontwikkelen van de informatievoorziening in de keten. Vera werkt hieraan mee als praktijk coördinator waarbij ze mee helpt in de ontwikkeling van de producten en deze toetst op waarde bij de verpleeghuisinstellingen.

Iddink Group

Iddink Group

Iddink group is een educatieve dienstverlener en faciliteert de onderwijs branche. Hier valt onder andere het leerling-administratiesysteem Eduarte onder. Voor dit leeradministratie systeem ontbrak de zichtbare relatie met de onderwijsprocessen waardoor de consultants van Iddink hun klanten vooral adviseerden op het niveau van het softwarepakket. Hierdoor is een grote verscheidenheid aan maatwerk producten ontstaan en is klantenservice lastig in te richten. Vera heeft middels een aantal groepssessies geholpen alle belangrijke processen in kaart te brengen en hoe die zich tot elkaar verhouden. Hierdoor kan Iddink scholen best practises aanbieden voor het ondersteunen van onderwijsprocessen en sneller implementeren.

Zilveren Kruis

Zilveren Kruis

Zilveren Kruis verwerkt miljoenen zorgnota’s. Hierbij onderscheidt Zilveren Kruis nota’s die rechtstreeks door zorgaanbieders digitaal worden aangeboden van nota’s die verzekerden zelf indienen. Voor deze tweede groep was het Vera’s verantwoordelijkheid om deze verder te digitaliseren en automatiseren. Dit om de operationele kosten te drukken en de doorlooptijd te reduceren. Vera heeft de introductie van declaratie app voor verzekerden begeleid, waardoor de fysieke poststroom is gedecimeerd en de doorlooptijd met minimaal 3 dagen is versneld.