Michiel Overgaag

Senior Consultant

Michiel heeft het leukste vak van de wereld: het vak van consultant. Ruim 10 jaar lang ondersteunt hij diverse klantorganisaties bij ontwikkeling en verandering. Het is geweldig om hier aan bij te mogen dragen. Samen met de klant geeft hij invulling aan het veranderdoel, visie en roadmap. Hij vertaalt de roadmap naar een haalbare planning en geeft sturing aan de realisatie van het veranderdoel. Dit doet hij met behulp van project- en implementatiemanagement en vergeet hierin niet de mens mee te nemen. Hij krijgt energie van mensen te ontwikkelen en helpen een verandering door te gaan. Hierin maakt hij gebruik van coachingsmethodieken, performance- en changemangement. Hij kan goed luisteren en direct inspelen op persoonlijke en organisatie belangen. In co-creatie met de klant bereikt hij het veranderdoel en ondersteunende kernresultaten. Zijn flexibele instelling, communicatief vermogen, analytische denkkracht, creatieve kwinkslag en open houding om samen te werken en te leren, helpen hem tot dergelijke resultaten te komen.

Michiel praat graag over politiek, innovatie, (wet)sturende transformaties (o.a. Archiefwet, Algemene Verordening Gegevensverwerking, Omgevingswet), digitalisering, technologie en leiderschap. Om fit te blijven rent Michiel regelmatig een rondje door de polders van de Stichtse Vecht. Een keertje mee rennen? Of verder praten over digitale verandering? Neem contact op met Michiel Overgaag.

Top 3 opdrachten

Belastingdienst

Belastingdienst

De Belastingdienst wil vanuit innovatie met nieuwe producten, de processen en slagkracht verbeteren. Voor het bedrijfsonderdeel Invordering MKB zijn 2 nieuwe systemen geïntroduceerd om geautomatiseerd belastingschuldigen te monitoren, met een focus op de effectiviteit van de maatregel en hoogte van de verwachte opbrengst. Deze 2 nieuwe systemen en nieuwe manier van werken hebben wij met een programmateam op 19 Belastingdienstkantoren geïmplementeerd. Circa 13.000 invorderingmedewerkers hebben met behulp van onze begeleiding, training en coaching de nieuwe werkwijze geadopteerd.

Eneco Services

Eneco Services Kleinverbruik staat aan de vooravond van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer en een verzelfstandiging van het onderdeel Eneco ICT. Om de afhankelijkheid van de scheidende ICT-organisatie te verkleinen wil Eneco Services Kleinverbruik key users inzetten om geleverde producten en systemen van ICT te kunnen toetsen aan gestelde requirements van de business en hiermee operationele kosten omlaag brengen. Binnen deze context heeft Michiel samen met zijn projectteam het toekomstige organisatieonderdeel ontworpen en ingericht. Vervolgens hebben we de bemensing van de groep key users georganiseerd, opgeleid en begeleid om zelfstandig uitvoering te geven aan hun nieuwe functie.

DSB Bank

DSB Bank in faillissement

Curator Houthoff Burema heeft ons gevraagd om de processen en taken van DSB Bank in Faillissement te ontwerpen en in te richten ondersteunend aan de resourceplannning op de korte termijn en assetverkoop van bedrijfsonderdelen op de lange termijn. Dit heeft geleid dat wij ook zijn gevraagd om een compensatieregeling voor de klanten van DSB Bank te organiseren met als doel schadeafwikkeling van de klantportefeuille met zorgplicht. Met behulp van onze proces en organisatieontwerp hebben wij de compensatieregeling uitvoering gegeven. In de eerste fase hebben wij van ruim 10.000 klanten de schade kunnen afwikkelen.