Maren Dijkland

Consultant

Maren is een consultant met een passie voor procesverbetering. Niet alleen omdat het verdiepen in een vraagstuk en dit uitvoerig analyseren is wat haar energie geeft, maar vooral om impact te maken. Positieve impact op de dagelijkse gang van zaken, werkwijze en werkplezier van betrokkenen. Het gaat bij Maren kriebelen als zij ziet dat processen niet optimaal lopen en vanuit een drang naar efficiëntie en optimalisatie draagt zij graag verbetermogelijkheden aan. Door met een frisse blik naar een vraagstuk te kijken is Maren in staat om de juiste kritische vragen te stellen. Hiermee stelt zij de status quo op proef en zet mensen aan het denken. Volgens Maren is het namelijk essentieel om vanuit de mens het proces te verbeteren. Haar strategie is dan ook om te beginnen met goed luisteren en de situatie van de betrokkenen helemaal te begrijpen om de juiste oplossing te kunnen aandragen.

Maren bezit de kwaliteit om een idee snel om te zetten in resultaat. Dat doet ze door doelgericht te werk te gaan en stap voor stap naar het eindresultaat toe te werken. Daarbij is het belangrijk om elke keer goed af te stemmen met betrokkenen en opdrachtgever, om ervoor te zorgen dat de passende oplossing op de juiste manier tot stand komt. Maren houdt van samenwerken; van gezelligheid en een goede sfeer om zich heen. Door samen hard te werken aan een project geef je elkaar energie. Ook in haar vrije tijd zoekt Maren de gezelligheid van mensen om zich heen op, het liefst tijdens een (zelfgemaakt) diner met goede wijn. Want naast een passie voor procesverbetering, heeft Maren ook een passie voor koken. Met de juiste combinatie van ingrediënten kun je de mooiste (Italiaanse) gerechten maken. Dit geldt eigenlijk ook voor processen. Hier gaat het ook om een juiste afstemming van “de ingrediënten”; het geheel van activiteiten, mensen en (digitale) ondersteuning.

Top 3 opdrachten

Boskalis

Boskalis

Bij Boskalis was Maren verantwoordelijk voor het opstellen van het Plan van Aanpak om de Business Proces Management(BPM)-capability naar een hoger niveau te brengen; BPM niet alleen inzetten om inzicht te verkrijgen in processen, maar ook actief processen beheersen, verbeteren en innoveren. Dit Plan van Aanpak bevatte observaties en vervolgstappen om naar een hoger niveau te gaan en een duidelijke roadmap met activiteiten. Gezamenlijk hebben wij een basis gelegd voor het verbeteren van de BPM-capability door Fase 1 “Inrichten en definiëren” van dit plan uit te voeren: het formuleren van een vaste BPM-projectaanpak, opstellen van het profiel van een proceseigenaar en het identificeren van alle bedrijfsprocessen.

Belastingdienst

Belastingdienst

Als procesontwerper bij de afdeling Vennootschapsbelasting & Dividendbelasting is Maren verantwoordelijk voor het, samen met de behandelaars, in kaart brengen van het huidige proces van de behandeling van aangiften op kantoor om dit proces vervolgens te verbeteren. Dit herontwerp brengt een nieuwe werkwijze en vernieuwde IT-ondersteuning met zich mee. In een Agile werkomgeving is het haar taak om de specificaties / requirements voor deze vernieuwde IT-ondersteuning uit te vragen, te verwerken in features en zicht te houden op de realisatie. Na realisatie is het van belang de implementatie zorgvuldig te laten verlopen.

Sazas

Sazas

In een team hebben we een grote workshop georganiseerd met de IT-afdeling en afgevaardigden van de business om in één dag het applicatielandschap te analyseren in het licht van de strategie van de organisatie. Voldoen de applicaties aan de juiste eigenschappen om klantgericht te kunnen werken en krijgt de business hiervoor de juiste ondersteuning? Door middel van een effectieve werkvorm om een uitgebreide analyse te kunnen doen van het omvangrijke applicatielandschap van de organisatie hebben wij een advies uitgebracht welke applicaties te behouden en in welke applicaties te investeren om deze te verbeteren.