Jens Goossens

Consultant

Jens claimt het podium niet graag voor zichzelf, maar weet juist resultaten te behalen met een praktische aanpak en samenwerking. Dit gebeurt vaak op een gemoedelijke manier, wat dan ook geen verrassing is aangezien zijn “roots” in het zuiden van Limburg liggen. Als een echte Bourgondiër kan Jens het wel waarderen wanneer er eerst genoten wordt van bijvoorbeeld een degelijke kop koffie. Hiermee creëert Jens vaak een gevoel van betrokkenheid bij de klant en wordt hij ook meer omgevingsbewust. Dat “niet lullen, maar poetsen” kom je in Limburg niet snel tegen. Eerst stil staan bij elkaar leidt er bij Jens toe dat hij makkelijker mensen in beweging kan krijgen en daarmee goede resultaten weet te bereiken. Zo worden bijvoorbeeld Scandinaviërs als hele norse en gesloten mensen getypeerd. Maar juist deze groep mensen wist Jens, toen hij tijdelijk in Zweden woonachtig was, los en open te krijgen.

Dit gemoedelijke zie je ook naast zijn werk in Jens terug. Als eerste solo bassist bij Harmonie St. Cecilia in Grevenbicht staat Jens bijna nooit in de spotlight, maar is hij juist de schakel voor het hele orkest om op te bouwen en samen muziek te kunnen maken. Serieus bezig zijn met samen muziek maken, daar is Jens wel voor te vinden, maar uiteraard ook met alle gezelligheid er omheen. En als het dan niet om muziek gaat dan wel om het bedwingen van de Limburgse heuveltjes op de racefiets. Maar ook hier komt de Bourgondiër weer om de hoeken kijken, want wanneer er een paar pittige klimmetjes gemeesterd zijn dan wordt er een terras opgezocht voor een of meerdere Trappisten.

Top 3 opdrachten

NVWA

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

De NVWA zit midden in een ambitieuze transformatie waarin een nieuw IT-systeem wordt gebouwd om alle 23 domeinen te ondersteunen zodat de NVWA meer kennis gedreven en risicogericht te werk kan gaan. Het mooie van deze opdracht is dat Jens tevens betrokken is bij het uitdenken van de nieuwe processen, het voorbereiden van het maken en vervolgens onderdeel is van het scrumteam dat daadwerkelijk het product maakt.

Alliander

Alliander

In het kader ‘Alliander Digitaliseert’ het organiseren en faciliteren van hackathons met als doel het vastleggen van circa 70 processen binnen het segment Klant & Markt. Daarbij het ontwerpen van de keten- en bedrijfsarchitectuur voor heel Liander. Vervolgens kon er vanuit de datamanagementstrategie een ‘proof of concept’ uitgewerkt worden voor o.a. het vastleggen van data en de gegevensverwerkingen.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Het RIVM is als kennisinstituut gekenmerkt door grote differentiatie in laboratoria. Deze labs gebruiken ieder een eigen, vaak verouderde en inefficiënte informatievoorziening. De uitdaging is om nu te bouwen aan een weg richting een vernieuwde informatievoorziening voor alle labs waarbij de lab strategie gerealiseerd dient te worden conform de gestelde kaders vanuit het CIO-office en de eisen van de gebruikers.