Erwin Bijker

Consultant

Het liefste stapt Erwin met een open blik een organisatie in en verkent hij multidisciplinaire vraagstukken samen met de klant. Daarbij heeft hij verassend weinig van doen met heilige huisjes en de status quo. Veel liever stelt hij de vraag; ‘wat als we niks doen?’, of komt hij met onconventionele en creatieve oplossingen. De eerste ervaring van Erwin binnen grote organisaties was dat ogenschijnlijk eenvoudige zaken enorm complex en ingewikkeld worden gemaakt. Vaak komt dit voort uit een grote behoefte van controle en beheersing. Ironisch genoeg werkt het averechts, omdat het niet aansluit op de dynamische werkelijkheid.

De natuur heeft ons geleerd dat succesvolle soorten zich aanpassen aan de omgeving. Naast controle en beheersing, betekent dat ook dat je moet kunnen meebewegen. In zeer sterke mate zie je dit terug in de huidige maatschappij, veranderingen volgen zich steeds sneller op. Erwin beschouwt zijn taak vooral als bijschijnen, namelijk de klant helpen dingen weer simpel te maken. Het liefste gebruikt hij een holistische aanpak en past de tools aan op de specifieke uitdaging. Erwin heeft ervaring met consultancyopdrachten in de financiële dienstverlening en overheid. Daarnaast is Erwin groot koffieliefhebber en werkte voorheen bij het bekendste koffiemerk van Nederland. Maakt u tijd vrij voor een kop koffie om het over de uitdagingen en ambities van uw organisatie te hebben?

Top 3 opdrachten

ABN AMRO

ABN AMRO

De opdracht bij ABN AMRO is tweeledig, enerzijds heeft Erwin een inventarisatie gemaakt van het aantal SaaS toepassingen, anderzijds heeft Erwin in samenwerking met andere organisatie-onderdelen gewerkt aan een proces voor het onboarden van SaaS. Het nieuwe proces bepaalt wat er moet worden gedaan voor het implementeren van nieuwe SaaS toepassingen. De uitkomst is dat ABN AMRO inzicht heeft in het SaaS landschap, meer controle heeft over de SaaS toepassingen en kan voldoen aan de eisen van regulators.

Albeda

Albeda College

Bij het Albeda College heeft Erwin in samenwerking met Bvolve collega’s de processen vastgelegd ten behoeve van de implementatie van een nieuw studentinformatiesysteem. Daarnaast hebben we een aanzet gedaan tot het verbeteren van procesmanagement binnen het Albeda College. De uitkomst is dat het Albeda College op een gecontroleerde manier het nieuwe studentinformatiesysteem kan implementeren en in staat is de capability procesmanagement te verbeteren.

GBT

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

In samenwerking met een Bvolve collega hebben we Gemeentelijk Belastingkantoor Twente geholpen met het ontwikkelen van een Architectuurcapability. Hierbij hebben we gewerkt aan een architectuurvisie, stakeholderanalyse en architectuurprincipes. Daarnaast hebben we medewerkers getraind in het maken van Architectuurmodellen. De uitkomst is dat Gemeentelijk Belastingkantoor Twente de interne organisatie beter kan aansluiten op de externe omgeving en via architectuur op een geïnformeerde manier strategische beslissingen kan nemen.