Dennis Schunselaar

Consultant

Dennis is een pragmatische academicus. Dit houd in dat hij academische kwalificaties, zoals analytisch sterk, oplossingsgerichtheid, en met verschillende gezichtspunten een probleem te lijf gaan, combineert met een oog voor buisiness value binnen de context van de organisatie, de creatie van nieuwe tools, en communicatieve vaardigheden die aansluiten bij een gemêleerd publiek. Deze ervaringen heeft hij opgedaan gedurende meerdere onderzoeksprojecten met een verscheidenheid aan organisaties zoals gemeenten, consultancy bureaus, en software bedrijven. Naast de toepassingen van deze competenties binnen zijn werk, gebruikt Dennis deze competenties ook veelvuldig in zijn privéleven. Bijvoorbeeld, alvorens een belangrijke aankoop te doen worden er eerst verschillende analyses gemaakt om te zien welke aankoop de meeste (business) value geeft. Mocht er geen beste aankoop zijn, dan is Dennis niet schuw om zelf iets te creëren dat wel voldoet aan de eisen.

Voor de creatie van nieuwe dingen heeft Dennis naast zijn figuurlijke gereedschapskist ook een fysieke gereedschapskist. Om ervoor te zorgen dat hij altijd klaar is voor het volgende project, zorgt Dennis ervoor dat zijn gereedschap altijd goed wordt onderhouden en waar nodig wordt er nieuw gereedschap aangeschaft. Een van zijn recentste aankopen is die van een 3D-printer om ervoor te zorgen dat er nog meer maatwerk geleverd kan worden. Het juiste gereedschap is echter slechts het begin, het goed om kunnen gaan met het gereedschap en een goede inschatting van de mogelijke risico’s zijn misschien minstens zo belangrijk. Daarom alvorens aan de slag te gaan zorgt Dennis ervoor dat er eerst gedegen naar de risico’s is gekeken en waar nodig deze weggenomen. Dit alles zorgt ervoor dat er in een project veilig iets word gecreëerd met het juiste gereedschap dat meerwaarde heeft voor de organisatie.

Top 3 opdrachten

Sazas

Sazas

Als onderdeel van de strategie van de organisatie was Dennis betrokken bij het opstellen van het huidige logische datamodel. Tijdens dit project heeft Dennis geschakeld met zowel ICT, commercie, als operatie om het huidige landschap van entiteiten en relaties in kaart te brengen. Grootste uitdaging was om informatie te verzamelen van een heterogene groep van mensen en dit vervolgens in een homogeen logisch datamodel te gieten.

Vrije Univsersiteit Amsterdam & AFAS

Het onderzoeksproject AMUSE was een samenwerkingsverband tussen de Vrije Universiteit Amsterdam, AFAS Software, en de Universiteit Utrecht. Binnen AFAS Software wordt een nieuw product ontwikkeld en het doel van het AMUSE project was om een synergie te bereiken tussen de werkzaamheden van AFAS Software aan de ene kant en de ontwikkelingen in de academische wereld aan de andere kant. Binnen dit project was ik projectleider en was ik betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe bedrijfsmodelleertaal. Daarnaast was ik betrokken bij de begeleiding en training van mensen.

tue logo

Technische Universiteit Eindhoven

Het onderzoeksproject CoSeLoG was een samenwerkingsverband tussen de Technische Universiteit Eindhoven, Perceptive Software (Pallas Athena), Dimpact, en 10 gemeenten. Het doel van dit project was om de haalbaarheid van een centraal beheerd procesmanagementsysteem voor gemeenten te onderzoeken. Mijn onderdeel hiervan was het definiëren van een zogenaamd configureerbaar procesmodel voor enkele veel voorkomende processen binnen gemeenten, onderzoeken hoe deze configureerbare procesmodellen geïmplementeerd kunnen worden, en kijken naar analysemethoden om de uitvoering van deze processen te helpen verbeteren o.a. door gebruik te maken van de procesinformatie aanwezig bij andere gemeenten.