Claudia Beemster

Senior Consultant

Als Claudia een opdracht aanneemt, kun je er van op aan dat er resultaat geleverd wordt. In haar aanpak als project- of interim manager richt zij zich op de mensen die het werk doen. Claudia brengt beweging waardoor ‘hobbels’ in het werk met energie tegemoet getreden worden en zoeken naar betere oplossingen bij de routine hoort. Claudia heeft door de jaren heen ervaren dat deze manier, gecombineerd met het bieden van toekomstperspectief en kaders, blijvende resultaten oplevert. Procesdenken en Lean vormen de basis voor haar werkwijze, waarbij zij storytelling gebruikt en de principes van verandermanagement toepast. ‍

Sleutelen aan de werkwijze en de interactie tussen mensen, is iets wat Claudia van nature doet en erg van geniet. Bij schaatsen komt dat goed van pas. Elke winter heeft zij schaatsles en rijdt zij in groepsverband haar rondjes op de schaatsbaan. Nog steeds kan een kleine verandering in de houding of een evenwichtsoefening betekenen dat het schaatsen ineens veel makkelijker gaat. Op deze manier kan zij elk jaar met nieuwe, snellere, groepen mee in een gezamenlijke cadans over het ijs. Dat is de flow waar zij het voor doet en waar zij voor blijft trainen!

Top 3 opdrachten

NVWA

Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA)

Claudia was projectleider implementatie binnen het NVWA programma Procesvernieuwing, Informatie en ICT ter ondersteuning van de transformatie naar procesgericht werken, met  de uitgangspunten ‘risicogericht en kennisgedreven werken’. Zij heeft de aanpak opgesteld voor het ontwerp van nieuwe processen. Zij heeft zelf ook deze aanpak gebruikt voor het opleveren voor de hoofdprocessen van de NVWA.Vervolgens heeft zij het in gebruik nemen van deze nieuwe processen begeleid. Hiervoor heeft zij een generiek implementatie- en opleidingsplan gemaakt en dit voor verschillende domeinen situationeel vertaald. Twee domeinen met 250 medewerkers zijn reeds werkzaam volgens de nieuwe werkwijze. Bij drie domeinen met 200 medewerkers is het implementatietraject gestart.

Enexis

Enexis

Claudia was projectleider na een reorganisatie waarbij de organisatie de processen over de 11 vestigingen wil uniformeren. Zij heeft het management input gegeven over de vergelijking van de processen en de keus voor best practises. Samen met procesmanagers heeft zij voor de gekozen werkwijze uniforme procesbeschrijvingen opgesteld. Ook heeft zij procesmanagers getraind en gecoacht om invulling te geven aan procesverantwoordelijkheid vestigingoverstijgend.

sogeti

Sogeti

Claudia was Unitmanager met verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de expertises projectmanagement en change. In deze functie was zij leidinggevende van 60 professionals en begeleidde hen in hun opdracht en carrière. In deze periode heeft zij ook twee reorganisaties en een ontslagronde moeten uitleggen aan haar teamleden.