Caroline de Boer

Consultant

“Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan.” Met veel nieuwsgierigheid, energie en doorzettingsvermogen pakt Caroline nieuwe dingen op. Deze aanpak zet zij in bij het doorbrengen van complexe transformaties binnen een organisatie. Dit doet zij doordat ze snel tot de kern kan komen en goed hoofd- en bijzaken van elkaar kan scheiden. Hierdoor is zij in staat een rode draad te vormen, die makkelijk te begrijpen is en het belangrijkste; waar verschillende belangen zich in kunnen vinden. Met deze werkwijze probeert zij telkens vooruitgang te boeken. Dit is Caroline haar grootste drive. Telkens is zij opzoek naar vooruitgang bij zichzelf, de mensen om zich heen, projecten en organisaties. Om vooruit te komen is zij niet bang knopen door te hakken. Dit doet zij door vast te houden aan de rode draad en complexe vraagstukken en processen vertalen in voor iedereen begrijpelijke taal. Consultancy gaat voor Caroline nooit alleen over processen of systemen maar altijd over het begrijpen en motiveren van mensen.

Ook naast haar werk is Caroline nieuwsgierig en zoekt zij graag nieuwe dingen op. In haar vrije tijd volgt zij graag de laatste trends op social media en mode en zoekt zij nieuwe hotspots op in haar woonplaats Amsterdam. Ook op het gebied van muziek loopt zij niet graag achter. Nieuwe nummers op Spotify brengt zij, net als met nieuwe processen in haar werk, graag onder de aandacht bij haar omgeving. Ook op een feestje beheert zij graag de muziek. Lang twijfelen over een nieuw nummer opzetten doet zij niet. Hierbij maakt ze, net als in haar werk, een inschatting van de smaken en voorkeuren van haar publiek, en laat dit samen komen in één nummer. Pas als iedereen het naar zijn zin heeft is het feest voor haar geslaagd.

Top 3 opdrachten

ofgv logo

Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV)

De OFGV heeft een complexe financieringssystematiek waarin de bijdragen van partners worden bepaald aan de hand van talloze gegevens van de OFGV. Om de drie jaar moeten deze bijdragen opnieuw worden bepaald en vastgesteld. Caroline heeft deze systematiek in beheerfase gebracht door een proces te ontwerpen voor het genereren van gegevens om de bijdragen te bepalen en vervolgens deze te laten vaststellen door het bestuur van de OFGV. Carolineheeft in kaart gebracht welke verbanden bestaan tussen projecten, informatiestromen en voorziening en systemen die met dit systeem gemoeid zijn binnen de OFGV.

ofgv logo

Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV)s

De OFGV is een regionale milieu uitvoeringsdienst en voert taken uit voor 13 gemeenten en 2 provincies. De organisatie is gekenmerkt door grote differentiatie in milieugebieden en taken met per afdeling ieder een eigen arbeidsintensieve informatievoorziening richting stakeholders. De uitdaging is om te bouwen aan een weg richting een informatievoorziening die voldoet aan de wensen en eisen van stakeholders en intern efficiënt kan worden geproduceerd. Caroline is betrokken bij het opstellen van standaarden, processen en tools om de informatie grotendeels gecentraliseerd en geautomatiseerd op te halen. Inhoudelijk heeft Caroline als projectleider een beleidscyclus opgezet waardoor uitvoeringgekoppeld kan worden aan beleid.

Gemeente Leusden

Wat komt er voor onze afdeling Burgerzaken op ons af wat betreft digitalisering? In één dag heeft Caroline door middel van een workshop aan deze afdeling inzichtelijk gemaakt wat zij de komende jaren op het gebied van digitalisering kunnen verwachten. Zij heeft daarvoor huidige processen van de afdeling in kaart gebracht, en verschillende scenario’s geschetst voor digitalisering. Aan het eind van deze workshop hadden medewerkers een beeld van hun werk in het gehele proces en kon het management een richting gaan kiezen.