Arnoud van Kooten

Consultant

Bij het krijgen van een opdracht gaat het Arnoud niet alleen om het opleveren van een gedegen advies, maar vindt hij het van belang dat een voorgestelde oplossing daadwerkelijk geïmplementeerd kan worden in de praktijk. Zowel een analytisch sterke als pragmatische aanbeveling is voor hem van belang. Hierbij heeft Arnoud altijd oog voor de menselijke maat in een opdracht waarbij hij het opbouwen van een relatie belangrijk vindt. Zowel voor een sociaal praatje als voor raad en hulp kan je bij Arnoud terecht. Arnoud wordt getypeerd als ‘makkelijk in de omgang’. Tijdens zijn studie en door zijn werk heeft Arnoud geleerd om in wisselende teams met diverse mensen samen te werken. Daarnaast heeft hij oog voor wisselende belangen en beweegredenen die een rol spelen bij het vormen van een advies. Dit heeft hij geleerd tijdens verschillende opdrachten bij gemeenten en ministeries. Arnoud gelooft dat ‘politiek’ altijd aanwezig is. Hij vindt het leuk om dit mee te nemen in een advies.

Wanneer je structuur nodig hebt, dan ben je bij Arnoud aan het goede adres. Hij werkt geordend en planmatig. Dit zorgt ervoor dat de tijdsplanning van een traject niet wordt vergeten. Naast hard werken vindt Arnoud tijd voor gezelligheid ook heel belangrijk. Hij staat open om nieuwe mensen, organisaties en culturen te ontdekken. Dit vindt hij zowel leuk in zijn vrije tijd als op de werkvloer. Het liefste maakt hij nader kennis met je door koffie te drinken of door een speciaal biertje te drinken. Arnoud brouwt in zijn vrije tijd namelijk zijn eigen bier.

Top 3 opdrachten

NVWA

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

De NVWA zit in een digitale transitie. Er wordt gebouwd aan het systeem Inspect waardoor inspecties digitaal uitgevoerd kunnen worden. In het implementatieteam heeft Arnoud nauw contact met de inspecteurs op de werkvloer en de IT’ers die bouwen aan het systeem Inspect. Hierdoor slaat hij een brug tussen de business en IT om de implementatie van het nieuwe systeem Inspect soepel te laten verlopen.

Belastingdienst

Belastingdienst

De Belastingdienst heeft een unieke samenwerking met verschillende teams om de Wet Tegemoetkomingen Loondomein uit te voeren. Dit vindt op dit moment plaats in een programmateam. Het is van belang dat kennis geborgd wordt wanneer het programma voorbij is en de werkzaamheden door ‘de lijn’ worden uitgevoerd. Samen met de verschillende teams in het programma heeft Arnoud input opgehaald om gezamenlijk een informatieportaal te bouwen. Hierdoor kan kennis makkelijk worden gedeeld en wordt kennis geborgd.

Ministerie van Binnenlandse_Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK)

In opdracht van BZK onderzoek gedaan naar de relevantie van het gebruik van Open Data op lokaal niveau. Onderzocht heeft Arnoud de vraag: wat is Open Data, hoe kan dit gebruikt worden bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Deze vraag heeft hij beantwoord in samenwerking met de gemeenten Breda, Utrecht en Schiedam. Belangrijk is dat Open Data op de juiste manier wordt aangeboden door alle overheidsorganisaties zodat data uitgelezen kan worden bij het uitvoeren van analyses.