Van Wet naar Digitaal Loket

Bent u als organisatie al klaar voor de nieuwe Omgevingswet?

Het kabinet is druk bezig om een Nationale Omgevingsvisie op te stellen, maar u bent hier toch niet op aan het wachten!? De Omgevingswet treedt in 2020 in werking! Het is belangrijk dat u nu al begint met de voorbereidingen, maar waar kunt u alvast beginnen? Wij van Bvolve nemen u graag mee in onze aanpak ‘Van Wet naar Digitaal Loket’.

 

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de Omgevingswet?

De invoering van de Omgevingswet gaat gepaard met mooie kreten als ‘strategisch instrument’, ‘integrale samenhang’, ‘vrijheid tot visievorming’, ‘fysieke leefomgeving’ en ‘digitale ondersteuning’. Of de Omgevingswet alle verwachtingen gaat waarmaken is nog maar de vraag, maar dat het uw hele organisatie raakt is een feit. Volgens Bvolve kan er onderscheid gemaakt worden tussen de volgende domeinen; die samen de totale ‘veranderopgave’ vormen:

• Integrale samenhang
• Politiek en bestuurlijk
• ICT
• Processen en uitvoering
• Cultuur en gedrag

 

Hoe zorg ik dat Business en IT op een goede manier gaan samenwerken?

Een logische procesmatige fasering van wet naar digitaal loket is: Omgevingsvisie, Omgevingsplan, Uitvoering Omgevingswet, Toezicht en handhaving en uiteindelijk Monitoren & Analyseren.

De Omgevingswet fasering

De Omgevingswet voegt 26 wetten, 4700 artikelen, 120 AMvB’s, 120 Ministeriële Regelingen en meerdere bestemmingsplannen samen in één Digitaal Omgevingsloket.
De Omgevingswet fasering

Alleen is dit niet realistisch tijdens zo’n grote veranderopgave en vereiste integrale aanpak. Op alle niveaus worden, met alle goede bedoelingen, al de eerste stappen gezet. Maar hoe zit het nu met die samenhang en integrale aanpak? Een dusdanige veranderopgave richting een digitaal loket verdient ook een aanpak op hetzelfde niveau; de Digitale Business Transformatie. Hierin staan ‘Business Value’ en ‘Business Agility’ centraal. De digitalisering (innovatieve dienstverlening) moet leiden tot meer waarde voor de burger, uw organisatie en ketenpartners; waarbij tevens het fundament wordt gelegd om sneller en efficiënter in te spelen op digitale veranderopgave. Om de eerste stappen te zetten in uw eigen digitale business transformatie biedt Bvolve Academy de ‘Digitale Business Transformatie Experience’ aan.

 

Wat moet ik nu precies opleveren voor een digitaal loket?

De digitale roadmap voor de Omgevingswet, met een passend programma en de juiste projecten, is de basis voor de verdere invulling van de referentiearchitecturen rondom processen, applicaties, data en beslisregels. Hieruit kan de informatie worden gehaald die uiteindelijk zal moeten opgeleverd. Het ontwikkelen van de medewerkers en de organisatie staat centraal bij Bvolve. Bij digitale transformaties is Agile werken onontbeerlijk; Agile is tenslotte een integraal gedachtegoed!

 

 

 

Meer informatie? Neem dan contact op met Guido Cohlst.