Word wendbaarder, efficiënter en effectiever door Lean management en continu verbeteren

Er zijn veel organisatie die Lean management hebben geadopteerd, en dat is niet voor niks. Met behulp van lean kan uw organisatie wendbaarder, efficiënter en effectiever worden. En dat is waardevol in een tijd van taakstellingen en budgetbeperkingen waardoor het werk met minder mensen gedaan moet worden, terwijl tegelijkertijd de klant steeds meer wensen heeft en de status quo elke dag verandert. Wensen als een hoge kwaliteit, goede klantenservice en snelle bediening, waarbij het gebruik van de nieuwste innovaties en ontwikkelingen al nagenoeg vanzelfsprekend is. Een organisatie moet hiermee om kunnen gaan, en dat alles tegen de laagste prijs. Een hele uitdaging, maar lean management kan u hierbij helpen! 


Wat is Lean Management?

House of Lean, Toyota productie system (TPS) Lean manufacturing

Lean Management is een bewezen aanpak die een organisatie in staat stelt om continu te kunnen verbeteren. Het doel hiervan is om continu waarde te leveren aan de klant en uw interne werkzaamheden hier steeds verder op af te stemmen. Uw organisatie wordt hiermee stap voor stap steeds doelgerichter, u haalt meer rendement uit uw organisatie en u zult flexibeler om kunnen gaan met een veranderende klantvraag. Door de medewerkers centraal te zetten zult u ook nog eens meer draagvlak krijgen voor een continue beweging van organisatieverbetering. Lean biedt een enorme set met tools entechnieken om de organisatieverbetering te realiseren, maar heeft ook aandacht voor strategie, cultuur en organisatie aansturing. Aan de ene kant is het een concrete aanpak, maar het is ook een gedachtegoed, een filosofie die uw interne organisatie richting kan geven. Hiernaast het Lean huis zoals we dat binnen Bvolve hanteren, met de verschillende elementen waarvan wij denken dat ze essentieel zijn binnen een Lean traject.

Bvolve biedt op maat gemaakte oplossingen voor uw organisatie. Afhankelijk van het soort organisatie, uw ambitie, de het niveau van ketendenken binnen uw organisatie en uw eigen wensen, zal een situationele mix gemaakt worden uit de inzet van tools en technieken, het gebruik van inspiratiesessies of “serious gaming”, workshops, training & coaching van uw medewerkers, et cetera. Hierbij geloven wij dat we medewerkers in de operationele en ondersteunende processen van (dienstverlenende) organisaties in staat stellen om hun werk iedere dag een beetje beter te doen en bij te dragen aan prestatieverbeteringen voor het geheel. Hierbij leveren we concrete, meetbare resultaten, geïnspireerde medewerkers die hun verantwoordelijkheid nemen en duurzame organisatie-/teamontwikkeling. 


Waarom Lean Management?

Deadly Wastes of Lean, 7 lean verspillingen, lean wastes, muda

Lean management heeft zich in de praktijk bewezen als een krachtig instrument voor prestatieverbetering. De aanpak richt zich gericht op organisatie- en procesverbetering, maar ook op houding & gedrag, operationele aansturing en een cultuur van continu verbeteren. Het is een aanpak die u snel kunt inzetten om uw organisatie te verbeteren, en tegelijkertijd is het een integrale aanpak die alle aspecten van de organisatie beslaat, van medewerkers  op de werkvloer tot strategische vraagstukken. U zult ervaren dat klantfocus en kwaliteit stijgen, leverbetrouwbaarheid beter wordt, en dat doorlooptijden en kosten dalen. Uw organisatie zal zich meer bezighouden met de juiste dingen en u zult meer in staat zijn om in te spelen op veranderende klantbehoeftes. Bvolve helpt u graag om duurzame resultaten te bereiken door middel van onze consultancy, training en softwaretools.


Veelgehoorde Lean uitdagingen

Lean wordt al tientallen jaren toegepast binnen de industrie, maar de laatste jaren wordt dit ook vaak ingezet bij het verbeteren van bedrijven binnen de dienstensector. Door onze ervaring binnen deze verschillende sectoren komen we verschillende lean uitdagingen tegen. Welke herkent u in uw organisatie?

 • Uw organisatie heeft de afgelopen tijd moeten bezuinigen waardoor hetzelfde werk gedaan moet worden met minder mensen. Om overbelasting te voorkomen zou u structureel prioriteiten moeten stellen.
 • Weinig inzicht in waar de verspillingen en de grootste knelpunten in uw organisatie zitten waardoor u een te laag rendement realiseert
 • Verbeteringen binnen uw organisatie worden top-down geïntroduceerd. Medewerkers zijn onvoldoende aangehaakt en er ontstaat weerstand tegen verandering
 • Er is geen regie op uw totale ketenproces, waardoor verbeteringen suboptimaal worden doorgevoerd
 • Kennis van medewerkers binnen uw organisatie wordt onvoldoende benut bij het doorvoeren van verbeteringen waardoor er projectmatig verbeteringen worden doorgevoerd maar geen continue beweging ontstaat op de werkvloer
 • Uw organisatie heeft te weinig beeld van wat de klant wenst. Producten zijn van te lage kwaliteit waardoor klachten ontstaan of van een te hoge kwaliteit waardoor u te veel kosten maakt
 • Uw organisatie stuurt te veel op kosten en niet op kwaliteit. Kwaliteit van de dienstverlening wordt lager en voor de langere termijn betekent dit dat kosten alleen maar hoger worden
 • De operationele aansturing in uw organisatie is aan de ene kant onvoldoende ingericht om de werkvloer te faciliteren en knelpunten op te lossen, en aan de andere kant om de organisatie strategie door te vertalen naar de afdelingsdoelstellingen
 • De klantvraag verandert en uw organisatie en u mist de wendbaarheid om hier snel op in te spelen

Binnen Bvolve hebben we ruimschoots ervaring met het helpen van organisaties bij bovenstaande vraagstukken door onze brede focus op organisatieverbetering. 


Voordelen van Lean Management

 • Meetbaar maken van uw organisatie prestaties waardoor u meer inzicht krijgt in hoe goed uw organisatie functioneert
 • Uw organisatie komt meer in lijn te staan met uw organisatiedoelstellingen waardoor u effectiever wordt
 • Overbodige werkzaamheden worden zoveel mogelijk afgestoten waardoor uw organisatie slanker wordt
 • Afstemming van uw organisatie op de klantbehoefte waardoor de klant nog beter wordt bediend
 • En hogere betrokkenheid van de medewerkers binnen uw organisatie
 • Efficiëntieverbetering in termen van tijd, resources en kosten
 • Meer focus op kwaliteit
 • Knelpunten in uw organisatie worden sneller opgelost
 • Een cultuur van continu verbeteren waardoor u steeds wendbaarder wordt
 • De lijntjes in uw organisatie worden korter en directer, medewerkers en management komt met elkaar in gesprek.


Een constructieve aanpak voor Lean Management

Operationeel management, Lean werken, lean management

Lean Management is een krachtige manier om uw organisatie continu te verbeteren en meer waarde toe te voegen voor de klant. Het is een krachtige aanpak voor het snel verbeteren van de klantfocus en het reduceren van kosten, zowel binnen de industrie, maar ook zeker binnen de dienstverlening. De aanpak is een snelle kortcyclische aanpak, maar toch is het geen quick fix. Het is een aanpak voor de langere termijn. Lean richt zich niet allen op het toepassen van technieken, het gaat ook over een cultuur van continu verbeteren en een drive naar optimalisatie.

We weten ook dat het verbeteren van de organisatie met behulp van lean, en het borgen van de aanpak zodat het geen eenmalige actie is, niet eenvoudig is. De consultants van Bvolve begrijpen waar lean echt om draait en kunnen u helpen om resultaten te behalen op zowel de korte als de lange termijn. Bekijk hier onze solutions. 


Lean trainingen

Binnen Bvolve bieden we verschillende opleidingen op het gebied van Lean. Van introductietrainingen tot opleidingen voor de gehele organisatie,van een tweedaagse lean training gericht op operationeel management tot een vijfdaagse, internationaal gecertificeerde green belt opleiding. Bekijk hier onze trainingen. 


Bvolve

Elke dag ondersteunen onze lean consultants klanten in hetrealiseren van blijvende resultaten met lean managementmethoden, technieken en tools. Hierbij ondersteunen wij op verschillende vlakken:Neerzetten van een gedragen en gedeelde visie op Lean.

 • Toepassen van de juiste Lean aanpak.
 • Ontwikkelen van uw Lean-competenties en -vaardigheden met resultaat gedreven, praktische methoden en technieken.
 • Realiseren van een cultuur van continu verbeteren.

Wij ontwikkelen organisaties door structuur, klantwaarde, processen, strategie, organisatiesturing en cultuur in relatie tot elkaar te beschouwen. We betrekken, ontwikkelen en coachen hierbij de mensen in uw organisatie, vanaf de werkvloer tot het managementteam. Lean gaat niet over onze consultants, het gaat over uw organisatie. We werken samen aan het bereiken van de beoogde effecten met als doel om de competenties van de organisatie dusdanig te ontwikkelen dat onze consultants overbodig worden.

Bvolve heeft veel ervaring in het beter laten presteren van dienstverlenende organisaties. Vanuit onze BPM-achtergrond, zijn wij gespecialiseerd in het visualiseren, analyseren en verbeteren van processen. Het Lean Management gedachtegoed en de Lean-technieken sluiten hier uitstekend op aan. BPM zorgt voor effectieve ondersteuning bij de toepassing van Lean-technieken. Wij worden gewaardeerd voor de duurzame resultaten en voor het sterker maken van mensen en organisaties. Onze integrale oplossingen op het gebied van consultancy, tooling en opleidingen zijn uniek en hebben zich in de praktijk bewezen als zeer krachtig. Bekijk hier het team van Bvolve. 


Contact

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met Frits Koster of Almar Jong

Almar Jong                                                              Frits Koster