Klantcases

In deze klantcase wordt aangetoond hoe het Bvolve stappenplan voor de AVG praktisch is toegepast bij een publieke gezondheidsdienst. Er wordt bij iedere stap toegelicht hoe dit heeft bijgedragen aan een beter inzicht in de vereisten die de AVG wetgeving stelt aan organisaties. [bekijk klantcase]

De Volksbank zit midden in een digitale transformatie. Dat is een ingewikkeld en onvoorspelbaar verandertraject. Tijdens de infographics training heeft Bvolve het veranderteam geleerd hoe ze begrip en draagvlak kunnen creëren middels visuele communicatie. [bekijk klantcase]

Erasmus Universiteit Rotterdam faciliteert innovatief onderzoek en een leeromgeving voor studenten en onderzoekers over de hele wereld. In het verleden werkten de zeven faculteiten autonoom volgens de algemene richtlijn van de universiteit, maar met eigen processen en richtlijnen. Om de leiderschapspositie onder de top 100 wereldwijde universiteiten te behouden moet de Erasmus Universiteit de bedrijfsobjecten, de applicatielandschappen en de informatiestromen verbinden. [download klantcase]

Ondanks de gedane moeite hebben veel organisaties het gevoel niet echt mee te kunnen komen met digitale ontwikkelingen. Hoe groot is de digitale transformatiekracht van uw organisatie? In deze klantcase leest u hoe Bvolve de Nierstichting geholpen heeft sturing te geven aan diverse complexe vraagstukken. [download klantcase]

Enexis is als netbeheerder verantwoordelijk voor de fysieke infrastructuur voor transport en levering van stroom en gas. Energieleveranciers maken gebruik van dit net om particulieren en bedrijven te bedienen. Naast de aanleg en onderhoud van het net, is Enexis ook verantwoordelijk voor het oplossen van storingen in dit net. Een belangrijke taak, waar dagelijks zo’n 4300 mensen druk voor in de weer zijn!  [download klantcase]

In slechts één week is een architectuurhuis ontworpen waarin de primaire-, ondersteunende- en managementprocessen overzichtelijk zijn weergegeven. Met behulp van dit ‘huis’ is het voor medewerkers eenvoudig om specifieke processen, applicaties en koppelingen in te zien. De resultaten van het project zijn extra tastbaar gemaakt door vijf vragen te verwerken in de eindpresentatie waar het management in de dagelijkse bedrijfsvoering mee te maken heeft, die met behulp van het architectuurmodel kunnen worden beantwoord. [download klantcase]