Digitale Business Transformatie: Duurzaam innoveren in de digitale wereld.

We staan pas aan het begin van ‘de disruptie van de digitale wereld’, maar de snelheid waarin businessmodellen en dienstverlening veranderen, neemt alleen maar toe. Nieuwe technologieën bieden mogelijkheden om de klant beter en efficiënter tot dienst te zijn en het werk eenvoudiger te organiseren. De toenemende verwevenheid van business en informatievoorziening in organisaties maakt Digitale Business Transformaties echter een complexe aangelegenheid. Dit vereist een ander veranderparadigma met een nieuwe aanpak en nieuwe instrumenten. Naast het ‘openhouden van de winkel’, moet daarin aandacht worden besteed aan:

  • Business Value: Innovatie van dienstverlening waarin digitaliseringsmogelijkheden leiden tot meer businesswaarde voor interne en externe stakeholders, en;
  • Business Agility: Een solide en doordacht fundament van bedrijfsvoering en informatievoorziening die de organisatie in staat stelt om sneller en frequenter te .


Vertaal uw digitale dromen naar de praktijk

De Digitale Transformatie aanpak en tools van Bvolve helpen u om uw (transformatie)strategie te vertalen naar een uitvoerbare en ketenbrede visie op uw organisatie-inrichting. Hierbij gaan zichtbare business waardeop de korte termijnen duurzame resultaten en wendbaarheidvoor de lange termijnsamen.

De ervaring, aanpak en tools van Bvolve voor het uitvoeren van Digitale Transformaties voorzien in beide doelen op een manier waarin groots denken (regie op samenhang) en continu bewegen in kleine stappen vooruit (experimenteren en leren) samengaan. Wij helpen u resultaten te halen, en gaandeweg ontwikkelt u uw eigen transformatiekracht. Dit resulteert uiteindelijk in grote stappen vooruit, zonder van de regen in de drup te raken. Hiermee werkt u met ons op een duurzame manier aan uw digitale toekomst!


Hoe realiseer ik een Digitale Business Transformatie?

Om de eerste stappen te zetten in uw eigen Digitale Transformatie biedt Bvolve Academy de Digitale Business Experience. Mocht u binnen uw organisatie behoefte hebben aan een verdiepingsslag inclusief begeleiding, is het mogelijk om deze ‘experience’ volledig toe te snijden op uw organisatie. Verdiep samen met uw transformatieteam uw visie op het thema ‘digitaal’ en maak de vertaling naar uw eigen praktijk. Aan de hand van digitale droomcases, opdrachten en dilemma’s gaat u aan de slag met de bouwstenen en uitdagingen van de digitale transformatie van uw organisatie.

Succesverhalen Digitale Business Transformatie

Bvolve gelooft dat wij veel kunnen leren van de topbedrijven op het gebied van digitale transformatie. Deze bedrijven hebben een succesvol ‘digitaal businessmodel’ ontwikkeld. Lees meer over deze ‘digitale  dromen’ in onze blogreeks over Digitale Transformatie.


Aan de slag met uw eigen Digitale Business Transformatie

Voor meer informatie over onze aanpak en tools voor digitale transformatie kunt u contact opnemen met Matthijs Scholten.