Een eigen aanpak voor Datamanagement

Bij Bvolve zien wij Datamanagement als een integraal onderdeel van informatiemanagement. Samen met de vakgebieden Enterprise Architectuur (EA) en Business Process Management (BPM) is Datamanagement één van de pilaren die op orde moet zijn voor goede sturing van je organisatie. In onze visie geeft Enterprise Architectuur de structuur en richting aan de organisatie. Dat werkt samen met BPM en Lean technieken om de organisatie efficiënt en effectief in te richten. Onderin het huis echter is Datamanagement. Het fundament van een goede organisatie is het zorg dragen voor het beheer van data.

Wij proberen Datamanagement in te regelen door uw gehele organisatie mee te nemen in het bewustzijn. Het belang van goed Datamanagement helpen wij helder te krijgen. Op basis hiervan kunnen wij ervoor zorgen dat de juiste informatie op de juiste plek en van de juiste kwaliteit is.

 

Wat is Datamanagement?

Datamanagement is het verzorgen van toegankelijkheid, kwaliteit en begrip rondom data. Dit doen we niet zomaar. We streven ernaar om de juiste data, van goede kwaliteit, in de juiste context makkelijk benaderbaar te maken. Zo bereikt de organisatie de mogelijkheid om de juiste koers te varen en zo kosten en risico’s terug te dringen.

Dit vereist allerhande acties en maatregelen. Bvolve biedt advies en methoden om Datamanagement binnen uw organisatie op de kaart te krijgen en vooral ook om het zo te houden. Onze trainingen en adviezen zijn zo opgezet dat elke organisatie de eigen juiste prioriteiten stelt, van bewustwording tot security en van datawarehouse tot dataverwerking. Voortdurend houden we in het oog dat Datamanagement een geheel vormt met disciplines als Enterprise Architecture en Business Process Management. Deze geïntegreerde visie zorgt ervoor dat Datamanagement niet een op zichzelf staand onderwerp is. Het belang en de toegevoegde waarde moet door de gehele organisatie worden gezien en gevoeld.

 

Veelgehoorde Datamanagement-uitdagingen

Vaak zien we dat organisaties worstelen met het hele concept van datamanagement. Van de business die niet inziet wat er nodig is om een rapport of dashboard tot stand te brengen tot de technische inregeling van datacenters en bijbehorende veiligheid.

De meest voorkomende uitdagingen rondom datamanagement volgens Bvolve zijn:
1. Data onvoldoende -of zelfs geheel niet- zien als een asset die onderhoud en afspraken vereist
2. Het niet helder hebben van een definitie van de belangrijkste gegevens van de organisatie
3. Het gebrek van eigenaarschap rondom gegevensverzamelingen
4. Trage veranderingen door moeizaam uit te breiden uitwisselingen van data
5. Recente aanscherping van regelgeving rondom data. Zie GDPR (of ‘AVG’)

Gelukkig hebben we bij Bvolve ruimschoots ervaring met het begeleiden en inregelen van datamanagement binnen organisaties. Van databewustzijn bij de business tot het uitwerken van masterdatavraagstukken met de data scientists, wij bieden met een professionele- en kritische blik een helpende hand.

 

Waarom Datamanagement?

Steeds meer organisaties zijn bezig met digitalisering. Door digitalisering worden steeds meer gegevens bij elkaar geschaard. Deze gegevens moeten wel makkelijk te benaderen en te analyseren blijven. Digitalisering impliceert namelijk dat sturing op basis van data plaatsvindt. Mogelijk zelfs geautomatiseerd. Dit biedt kansen, maar kan ook tot zorgen over de data leiden.

Data zijn in principe feiten zonder context. Op het moment dat we deze data in context kunnen plaatsen, creëren we informatie. We gebruiken de informatie om besluiten te nemen. Het lijkt dus vanzelfsprekend dat we goed met onze data omgaan. Toch zien we dat datamanagement vaak niet erkend wordt of een lage prioriteit heeft. Het gevolg is dat management-en sturingsinformatie niet goed ingeregeld zijn en dat kwaliteit geborgd is. Besluiten moeten aanhoudend worden genomen op basis van gevoel in plaats van ratio. Processen worden niet op de juiste manier uitgevoerd of met wisselende input en wisselend resultaat. Processen blijven suboptimaal en nodeloos kostbaar. Privacywetgeving kan niet worden nageleefd. En uiteindelijk worden sommige organisaties onhandelbaar.

Naast bedrijfsmatige redenen komen er steeds strengere wetmatige eisen ten aanzien van de gegevenshuishouding. Persoonsgegevens moet transparant benaderbaar zijn, tegelijkertijd te verwijderen zijn en onmiskenbaar toegewezen zijn aan geaccordeerde processen. Eén en ander natuurlijk nog steeds slechts met de juiste autorisatie en zonder ongewenste onthulling van persoonlijke identiteit en informatie.

 

Voordelen van Datamanagement

• Bewustzijn en begrip rondom datamanagement door de organisatie heen
• Inzicht in herkomst en eigendom van data
• Een duidelijke verstandhouding rondom de kwaliteit van data
• Doelgerichte en efficiënte registratie van data
• Verbetering van beslissingen, van inzicht en van registratielast in uw organisatie.
• Het sturen IT en Business op gemeenschappelijke doelen
• Een betere inrichting van uw datalandschap door inzicht in knelpunten
• Een datalandschap dat toekomstige wendingen makkelijker volgt

 

Een constructieve aanpak voor Datamanagement

Voor ons begint datamanagement altijd met de vraag welke kansen en problemen er worden gezien. Van daaruit kijken we planmatig naar zowel de organisatorische kant als de systeemkant. Data moet immers eerst verzameld en ingevoerd worden voordat het tot Business Intelligence kan leiden. Door de samenhang te zoeken met zowel de bedrijfsarchitectuur als procesarchitectuur, kunnen we ervoor zorgen dat de data-architectuur goed geborgd wordt en vooral ook ondersteunend is aan wat de organisatie wil. Een integrale aanpak is essentieel om het belang van Datamanagement bij alle betrokkenen in de organisatie te laten landen. Bekijk hier onze solutions voor een totale aanpak.

 

Bvolve aanpak

Bvolve Consultancy ondersteunt organisaties bij Datamanagement met een passende benadering om kennis te maken met Datamanagement. We ondersteunen uw behoefte aan Datamanagement en helpen gewenste organisatieveranderingen te realiseren.

We helpen onze klanten om een eigen Datamanagementvisie te ontwikkelen, de juiste aanpak te kiezen en de competenties te ontwikkelen. Wij doorlopen een business-/Top-Down gedreven benadering, waarbij kansen, risico’s en problemen vanuit gebruikersperspectief worden gerangschikt. Het is voor elke organisatie van belang om te bepalen welke data prioriteit hebben en welke eisen er worden gesteld. Wij betrekken hierbij zowel de mensen van de werkvloer als van het managementteam. Juist omdat we veel kennis en ervaring hebben met Enterprise Architectuur, BPM en Lean, weten we goed de brug te slaan tussen Datamanagement en de daaromheen liggende vakgebieden.

Datamanagement beslaat een aantal minder makkelijk te kwantificeren voor- en nadelen. Terwijl dit binnen domeinen als marketing of finance best gebruikelijk is, kost het nog steeds moeite om de minder harde waarden van Datamanagement aan de beslissers te verkopen. Bvolve zorgt daarom ook voor business cases voor Datamanagement die het tegen andere initiatieven op te kunnen nemen.

Wij kunnen helpen de kwaliteit van uw datahuishouding een flinke boost te geven. We gaan met de organisatie en de IT daarin een serieus traject tegemoet. Wij hebben veel ervaring met de Think-big-Act-small benadering, waarin Datamanagement een permanente cyclus van verbetering wordt (Lean). De verbeteringen komen op de backlogs van -bij voorkeur al lopende-  scrum projecten te staan. We werken samen om de beoogde effecten te behalen en hoge kwaliteit te bereiken! Kijk hier voor onze specialisten.

 

Contact

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kan u contact opnemen met Vikash Badal of Dirk Krantz