Een organisatie is een organisch geheel. Op grond van interne koerswijzigingen of externe ontwikkelingen veranderen de producten, diensten en proposities continu. Om de productie en ontwikkeling in goede banen te leiden maken organisaties gebruik van bedrijfsregels (business rules). Deze regels vormen de logica op basis waarvan beslissingen genomen kunnen worden. Vergelijkbaar helpt wetgeving ons dagelijks in het nemen van beslissingen. Net als dat wetgeving georganiseerd en beheerd moet worden, geldt dat ook voor business rules. Bvolve heeft de kennis en de hulpmiddelen om de bedrijfsregels op te stellen en te beheren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van software die regels naar logica vertaald (Rule Xpress) en software en een methodiek om regels expliciet te maken en te valideren (gebruik makend van Decision Model & Notation (DMN)). Met deze hulpmiddelen kunnen wij helpen bedrijfsregels effectief in te zetten.

 

Wat is Business Rules Management?

Regels zijn een belangrijk onderdeel van de samenleving. Ze sturen gedrag en bepalen wat wel en niet toegestaan is. In een organisatie kunt u ze gebruiken om beleid om te zetten in praktische beslissingen. Een bedrijfsregel heeft twee eigenschappen: een bedrijfsregel stuurt gedrag en een bedrijfsregel maakt beslissingen. Waar het beleid bijvoorbeeld kan zijn dat service zo optimaal mogelijk moet zijn richting klanten, kan zich dat via de hiërarchie in regels uiten. In dit voorbeeld uit zich dat dan in dat vandaag bestelde producten morgen bezorgd moeten zijn. Het voordeel van het sturen van uw organisatie in de vorm van regels, is dat het al heel dicht aan zit tegen de logica die in ICT oplossingen zit. De slag van een bedrijfsregel naar software die een beslissing maakt is erg klein. Als de bedrijfsregels goed gedefinieerd zijn, kan veel sneller en effectiever software ontwikkeld en aangepast worden.

Met Business Rules Management brengt u in kaart wat de bedrijfsregels zijn in de organisatie en zorgt u ervoor dat het traceerbaar is hoe die zijn opgebouwd. Door gebruik te maken van de taal Decision Model & Notation (DMN) wordt het mogelijk de bedrijfslogica op te splitsen tot losse eenheden. Dit maakt het mogelijk om de logica aan te passen; zorgt ervoor dat dubbele regels gefilterd kunnen worden; zorgt dat analyse op integriteit mogelijk is en maakt de regels herbruikbaar. Het toepassen van business rules management zorgt ervoor dat het zenuwstelsel van uw organisatie beheerst wordt.

 

Herkent u een of meer van de volgende uitdagingen?

 • Bedrijfsregels zijn onzichtbaar omdat ze verborgen zitten in uw processen of softwarecode
 • Bedrijfsregels zijn op een te gedetailleerd niveau beschreven waardoor ze moeilijk te formuleren en te begrijpen zijn voor niet-deskundigen
 • Relaties tussen bedrijfslogica, processen en andere informatie zijn onduidelijk
 • Het is moeilijk de impact van veranderingen in wetgevingen en business requirements te bepalen.
 • Trage reactie op verandering. Dit maakt het moeilijk of zelfs onmogelijk snel op verandereisen te anticiperen

 

Waarom dan Business Rules Management?

In veel organisaties zijn de regels van het bedrijf ingebed in de software en de processen. Zolang er niets verandert is dat geen probleem. Echter wanneer er nieuwe wetgeving opgelegd wordt, of de propositie van het bedrijf verandert, is het niet meer duidelijk op basis van welke ideeën en afhankelijkheden de processen en software zijn ingericht. Het toepassen van nieuwe bedrijfsregels wordt daardoor een enorm ingewikkelde klus.

Door business rules expliciet te managen kunt u veel makkelijker uw bedrijfsregels veranderen wanneer nodig. Als er dan iets moet veranderen, is het direct overzichtelijk hoe dat opgebouwd is en kan op basis daarvan de logica in de software aangepast worden. Sterker nog, er zijn pakketten waarin de aangepaste business rules direct vertaald worden naar acties in de software. Op die manier kan de business direct aanpassingen doorvoeren, zonder tussenkomst van IT-specialisten en leveranciers.

Daarnaast biedt Business Rules Management de mogelijkheid om de relatie met processen in kaart te brengen. Dat kan aan de procesmanagement kant helpen het proces te versimpelen. Andersom helpt het te zorgen dat ook de processen wendbaar zijn en kunnen veranderen als er om wat voor reden dan ook een aanpassing plaatsvindt in de bedrijfsregels.

 

Wat zijn de voordelen van Business Rules Management?

 • Verbeter en verander de organisatie, verhoog wendbaarheid
 • Verkrijg strategisch inzicht in de complexe bedrijfslogica van uw organisatie
 • Verhoog stakeholder ondersteuning door middel van duidelijke communicatie
 • Maak complexiteit expliciet en beheersbaar
 • Verhoog efficiëntie in termen van tijd, resources en kosten door het hergebruiken van bedrijfslogica en bedrijfsregels
 • Belicht en beheers onzichtbare bedrijfsregels
 • De koppeling tussen BRM en BPMN zorgt voor meer inzicht

 

De Bvolve business rules aanpak

Business rules staan nooit op zichzelf. Ze slaan in de eerste plaats, zoals gezegd een brug tussen beleid en daadwerkelijke beslissingen en logica. Ze hebben een invloed op de processen en zitten verwerkt in de systemen. Vanuit procesmanagement en architectuur wordt beheer gevoerd op deze processen en systemen. Doordat wij als Bvolve ook kennis hebben van deze vakgebieden, zorgen we voor een integrale aanpak van de business rules, die aansluit op procesmanagement en architectuur.

Wij helpen klanten overzicht bewaren over de bestaande business rules van het bedrijf, inclusief de aansluiting op processen en systemen. Dit omvat het beheer op de bedrijfsregels zelf (met behulp van DMN), maar ook het in kaart brengen van in welke processen de regels voorkomen en daarnaast in welke systemen de regels voorkomen.

 

Opstellen van bedrijfsregels

Om tot het beheer van bedrijfsregels te komen, moeten de regels eerst opgesteld worden. Om de vertaling van tekst tot toepasbare regels te versimpelen, kan specialistische software gebruikt worden. Deze pakketten gebruiken de Rulespeak richtlijnen om van natuurlijke taal tot business rules te komen. Dit doet Bvolve met onze partner Rule Xpress.

 

Beheren van bedrijfsregels

Op het moment dat de bedrijfsregels opgesteld zijn, moeten ze op de juiste plek beheerd worden. Om hier het overzicht in te bewaren en inzicht te geven maken we gebruik van de Decision Model & Notation en de BiZZdesign Enterprise Studio. Hierin is het mogelijk om hiërarchieën van regels te maken, zodat het duidelijk is hoe een beslissing tot stand komt op basis van welk beginsel of welke bedrijfsregel. Daarnaast is mogelijk de aansluiting te maken van de regels naar architectuur en naar procesmanagement.

 

Dynamic Case Management

Naast het maken van een aansluiting op procesmanagement, is het ook mogelijk om met dynamic casemanagement op een andere manier naar processen te kijken. Waar business process management (BPM) helpt in het sturen van processen door ze te structuren in stappen, kan dynamic case management helpen om controle te krijgen over dynamische ongestructureerde processen. De focus ligt hierbij op het afhandelen van zaken (zaakgericht werken) en niet op het proces. Met behulp van bedrijfsregels kan dynamic casemanagement ingezet worden om werknemers geautomatiseerd te presenteren op welke zaken ze actie moeten opnemen. Het uitgangspunt daarbij is dat het systeem alleen zaken presenteert die aandacht vereisen en de overige zaken automatisch uitvoeren.

 

Business Rules Management Trainingen

Bent u op zoek naar een training om kennis te maken met Business Rules Management? Kijk dan naar onze BRM trainingen. In samenspraak met u kunnen wij een tool, theorie of een gezamenlijke training geven. Wilt u ondersteuning bij het vastleggen van de Business Rules, neem dan vrijblijvend contact op.

 

Business Rules Management Software

Rule Xpress

BiZZdesign Enterprise Studio (DMN) (in combinatie met EA en BPM)

 

Contact

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met Casper van Hoorn.

Casper van Hoorn