Praktische informatie

Niveau: Certified Professional
Duur: 3,5 dag (Deze training is inclusief een tweedaagse BPMN Foundation training)
Locatie: Amersfoort
Kosten open training: €2150,- (excl BTW)

Hoe past BPM als discipline in de context van de organisatie? Hoe draagt procesmanagement bij aan het behalen van organisatiedoelstellingen? En op welke manier dient de strategie van de organisatie als input voor het ontwerp vanprocesmodellen? Hoe breng je complexe processen gedetailleerd in kaart? Deze vragen worden onder andere beantwoord in de OCEB 2 training.

Guido Cohlst

Trainer, Bvolve

Relevante en concrete training. Uiteindelijk heb je na de training niet alleen iets geleerd, maar heb je ook iets (tastbaars) in handen.

Martijn Bos – Informatiemanager bij Koning Willem 1 College

Hoe past BPM als discipline in de context van de organisatie? Hoe draagt procesmanagement bij aan het behalen van organisatiedoelstellingen? En op welke manier dient de strategie van de organisatie als input voor het ontwerp vanprocesmodellen? Hoe breng je complexe processen gedetailleerd in kaart? Deze vragen worden onder andere beantwoord in de OCEB 2 training en is daarmee een uitbreiding op de kennis opgedaan tijdens de BPMN 2.0 basistraining. Deze training is geschikt voor gevorderde procesontwerpers, business analisten en/of informatieanalisten.

 

Programma:

 

Dag 1 en 2:

 • 2-daagse BPMN 2.0 basistraining (zie beschrijving hiervoor)

Dag 3:

 • BPMN 2.0 als modelleertaal: Het modelleren van processen met behulp van geavanceerde concepten en bijbehorende richtlijnen (uitbreiding op BPMN 2.0 basistraining)
 • Business Motivation Model (BMM): Dit model geeft specifiek inzicht in de relatie tussen de middelen en doelen van de organisatie met betrekking tot het businessmodel

Dag 4 (halve dag):

 • Algemene strategie-theorie: Op welke manier dient de strategie van de organisatie als input voor het ontwerp vanprocesmodellen?
 • Business Process Maturity Model (BPMM): Een model dat gebruikt kan worden om de volwassenheid van de processen binnen de organisatie te meten
 • Referentiemodellen: Verschillende referentiemodellen voor het categoriseren van de processen in de organisatie worden toegelicht die je in staat stellen te conformeren aan de standaard om, bijvoorbeeld, op een eenduidige manier te communiceren met externepartijen

Leerresultaten:

 • Je kunt BPM inzetten in jouw eigen organisatie
 • Je krijgt extra toelichting op methodes voor het inzichtelijk maken van processen binnen de organisatie en wanneer deze toe te passen, bijvoorbeeld kwaliteits-, governance- en analysemethodieken
 • Je leert geavanceerde concepten uit de BPMN 2.0 modelleertaal die je in staat stellen complexe processen op een nog gedetailleerdere wijze te modelleren

 

Wat levert de training je op?

 • Je kunt BPM als methode plaatsen in de context van deorganisatie
 • Je bent goed op de hoogte van methodieken om de volwassenheid van de processen binnen jouw organisatie te meten en deze te vergelijken met referentiemodellen
 • Je beschikt over een uitgebreide kennis van BPMN 2.0 concepten om complexe processen temodelleren

 Aanmelden