Wat is Agile?

Agile betekent letterlijk wendbaar, behendig, lenig. Het is ontstaan in de softwareontwikkeling maar wordt tegenwoordig ook veel toegepast in andere vakgebieden, met of zonder IT-component. Het is een manier van denken, werken en misschien wel leven. Het is een verzameling van waarden en principes: een gedachtegoed.

De vier waarden zijn:

 1. Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en tools
 2. Werkende producten boven alles omvattende documentatie
 3. Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
 4. Inspelen op verandering boven het volgen van een plan.

Multidisciplinaire teams werken met de vertegenwoordiging van de klant samen om kortcyclisch toegevoegde waarde te leveren. Deze teams zijn zelf-organiserend. De meest gebruikte vorm van Agile is Scrum. 


Waarom Agile?

“Niets is blijvend, behalve verandering – Heraclitus (Griekse filosoof)”

Het is toch merkwaardig dat we aan de ene kant in een snel veranderende wereld leven en aan de andere kant we er vaak maanden of jaren over doen om goede ideeën te realiseren. Agile is een krachtig antwoord hierop. Het is een gedachtegoed waarbij zelforganiserende teams de klant centraal stellen en werken aan concrete doelen. Flexibiliteit in functionaliteit van het product en transparatie staat daarbij voorop. De teams gaan ervan uit dat de omstandigheden wijzigen en weten hier op in te spelen. De voortgang wordt transparant en inzichtelijk gemaakt. Zo kan een organisatie makkelijker sturen op het gewenste resultaat. Het management is hierbij vooral ondersteunend aan het team en geeft richting. Agile zorgt voor een wendbare en lerende organisatie die snel kan inspelen op de veranderende buitenwereld.


Wat zijn veelgehoorde uitdagingen?

Wij horen vaak de volgende uitdagingen bij organisaties, waarbij Agile een oplossing kan bieden.

 • Agile werken is een cultuur, mindshiftProjecten lopen uit en er is nog steeds niets af
 • Als organisatie zijn we niet snel genoeg om te reageren op alle digitale ontwikkelingen
 • Het opstellen van een business case duurt maanden, resulteert in een dik pak papier en ondertussen is de situatie alweer veranderd.
 • De productontwikkeling loopt te traag en kan de snelheid van de buitenwereld niet volgen.
 • De klant ontvangt na maanden het (software) product en het is niet wat hij of zij had in gedachten had wat resulteert in ontevredenheid.

Als een organisatie er al iets mee doet horen we vaak de volgende uitdagingen:

 • De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Scrum Master en de Product Owner in de scrumteams zijn niet duidelijk.
 • Portfoliomanagement is niet Agile in de organisatie.
 • Er wordt op het operationele niveau op een Agile manier gewerkt maar het management stuurt nog op de oude manier.
 • Er is onvoldoende vertrouwen richting medewerkers.
 • Het ontbreekt de organisatie aan overzicht over alle zelforganiserende teams heen.
 • Architectuur heeft onvoldoende of geen rol bij de scrumteams.


Wat zijn de voordelen van Agile?

Deze manier van werken leidt tot:

 • Een hogere productiviteit
 • Kwaliteitsverbetering
 • Leveren van meer waarde
 • Kortere doorlooptijd
 • Een meer innovatieve bedrijfscultuur
 • Grotere klanttevredenheid
 • Grotere medewerkerstevredenheid


Een eigen aanpak voor Agile

Bij Bvolve geloven we dat wanneer er snel en wendbaar op de buitenwereld moet worden gereageerd en er op korte termijn zichtbare resultaten moeten worden geboekt. Bij digitale transformaties is Agile werken onontbeerlijk. Wij geloven dat niet alleen op de werkvloer op deze wijze gewerkt moet worden, maar dat het ook op managementniveau omarmd moet worden, wil het uiteindelijk gaan werken. Het is een integraal gedachtegoed!


Constructieve aanpak

Onze aanpak bij Bvolve richt zich op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau om Agile te gaan werken of verbeteringen in jouw werkwijze aan te brengen. Wij onderscheiden ons van andere organisaties omdat we onze
kennis en ervaring van andere specialistische vakgebieden, zoals Lean, Business Proces Management(BPM), Business models en Architectuur inzetten in combinatie met Agile.

 • Business models
 Een Agile manier van werken heeft gevolgen voor de inrichting van de organisatie en het business model. Wij hebben veel ervaring met het Business Model Canvas.
 • Business Process Management(BPM) Bij Agile gaat het om het identificeren en verbeteren van waardestromen. Hiervoor kunnen we goed onze kennis en ervaring op het gebied van BPM inzetten.
 • Lean en Agile liggen in elkaars verlengde. Wij zullen bij onze aanpak ook het Lean gedachtegoed en de Lean instrumenten inzetten ten behoeve van continue verbetering.
 • De rol van architectuur wordt vooral duidelijk in het SAFe raamwerk (Scaled Agile Framework),dat wij omarmen. Architectuur krijgt een belangrijke plek bij het opschalen van Agile teams, met name als het gaat om het stellen van kaders en het borgen van de samenhang over de verschillende teams.

In onze solutions Agile Portfolio Management, Digitale Business Transformatie en De Digitale Waardeketen speelt Agile een belangrijk rol.


Contact

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met Bvolve.