Agile Portfolio Management

In organisaties waar de realisatie van veranderingen d.m.v. Agile (Scrum) teams plaatsvindt, is er vaak nog sprake van de traditionele manier van project portfoliomanagement. Wij vinden dat in een Agile organisatie ook Agile Portfolio Management van toepassing is. Het is Agile ‘all the way”. Het gedachtegoed van Agile is ook van toepassing op het portfolio Management.

Het Agile Portfolio Managementproces

In het Agile Portfolio Managementproces staan de volgende thema’s centraal:

  • Budgetteren
  • Prioriteren
  • Plannen
  • Meten

Deze thema’s komen terug in het proces van de realisatie van de veranderingen in je organisatie. Hierbij gaat het om het besturen van de samenhang waarbij de strategie van een organisatie richtinggevend is.

Toepassing Agile Portfolio Management

Voorwaarde voor Agile Portfolio Management is dat er Agile (Scrum) teams zijn die zorgen voor de realisatie van de veranderingen aan de producten/diensten. Het belang van teamenergie en het uitgangspunt van kort-cyclisch communiceren op menselijke maat moet zowel bij de besturing van de samenhang gelden (op portfolioniveau) als bij de realisatie (in de teams) zelf. Anders gaat het elkaar tegenwerken.

Agile portfolio Management heeft ten doel om het gehele portfolioproces dusdanig te managen zodat de realisatie van de verandering voorspelbaar en met de juiste prioritering, d.w.z. met de hoogste business waarde, plaatsvindt.

Aanpak Bvolve

Wij helpen je met het inrichten van jouw Portfolio Management op een Agile manier met een Denk – Doe – Leer cyclus. Dit proces doorlopen we met jou als klant en wordt specifiek gemaakt voor jouw situatie. Het is een continu proces van denken, doen en leren.

Aanpak Agile Portfolio Management, denk – doe – leer cyclus. Hoe richt je Agile Portfolio Management in?

Bvolve aanpak voor Agile Portfolio Management

Voor meer informatie over de solution Agile Portfolio Management kunt u contact opnemen met Bvolve.