Agile Portfolio Management verbindt de strategie van overmorgen en de veranderingen van morgen aan het werk van vandaag!

Agile portfolio Management is het managen van uw portfolio in een sterk veranderende omgeving. Portfolio definiëren wij als de combinatie van producten en diensten die een organisatie op de markt aanbiedt. Het gehele proces van budgetteren, prioriteren, plannen en het meten van de realisatie van veranderingen (thema’s) behoren tot het Agile portfolio Managementproces. Het gaat om het besturen van de samenhang waarbij de strategie van een organisatie richtinggevend is.

In organisaties waar de realisatie van veranderingen d.m.v. Agile (Scrum) teams plaatsvindt, is er vaak nog sprake van de traditionele manier van project portfoliomanagement. Wij vinden dat in een Agile organisatie ook Agile portfolio Management van toepassing is. Het is Agile ‘all the way”. Het gedachtegoed van Agile is ook van toepassing op het portfolio Management.

Voorwaarde voor Agile Portfolio Management is dus dat er Agile (Scrum) teams zijn die zorgen voor de realisatie van de veranderingen aan de producten/diensten. Het belang van teamenergie en het uitgangspunt van kort-cyclisch communiceren op menselijke maat moet zowel bij de besturing van de samenhang gelden (op portfolioniveau) als bij de realisatie (in de teams) zelf. Anders gaat het elkaar tegenwerken.

Agile portfolio Management heeft ten doel om het gehele portfolioproces dusdanig te managen zodat de realisatie van de verandering voorspelbaar en met de juiste prioritering, d.w.z. met de hoogste business waarde, plaatsvindt.

Wij helpen u met het inrichten van uw Agile portfolio Management op een Agile manier met een Denk – Doe – Leer cyclus. Dit proces doorlopen we met u als klant en wordt specifiek gemaakt voor uw situatie. Het is een continu proces van denken, doen en leren.

Voor meer informatie over de solution Agile Portfolio Management kunt u contact opnemen met Michael Meier.

Michael Meier

Consultant